Samtal med Barbro Sandin

Barbro 2

Vi ville så gärna under festivalen få presentera Barbro Sandin och hennes ovärderliga arbete som psykoterapeut och handledare relaterat till psykostillstånd, speciellt det som kallas schizofreni, och tack vare ett fint samarbete med filmaren Lars Lejring har filmen nu översatts så att alla besökare kan få del av ett arbete som nått långt utanför Sveriges gränser. Barbro Sandin ifrågasatte under hela sitt yrkesliv den deterministiska synen inom psykiatrin som hävdar att människors psykiska tillstånd är kroniska och icke möjliga att nå genom terapi och relationer.

Sandins arbete bygger på en humanistisk människosyn och är starkt påverkat av såväl kunskap från det vanliga livet som av filosofi.

Vi presenterar med stor glädje dokumentärfilmen Samtal med Barbro Sandin av Lars Lejring från 2004. Varmt välkomna att se denna viktiga film!

Läs mer om filmen här.

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone