Presentation av festivalens Talare, Artister och Forskare

Fia BackströmFia Backström är konstnär och konstlärare. När hon var 24 år blev hon första gången inlagd på psykiatrisk avdelning där hon upplevde en psykiatrisk vård som disciplinerade den enskilda patienten tillbaka in i ett system med normativa och produktiva villkor, där medicinering var den enda valmöjligheten. Fia har studerat historiska och samtida holistiska metoder och alternativa modeller till psykiatrin. Genom att se livssystemet som en ekologisk väv och arbeta med kreativa och politiska uttryck för social samhörighet, där galenskap är en del av livet, har Fia slutat medicinera sedan 2011.

katrine borreKatrine Borre har arbetat som frilansande dokumentärfilmare sedan 1985. DR-TV, Nationella Danska Filminstitutet och STV är några av distributörerna. Mest arbetar Katrine på egen hand med sin kamera och föredrar att integrera sig med människor eller miljöer. Hon strävar efter att presentera motsägelsefulla bilder eller titta på viktiga frågor från nya vinklar, alltid med fokus på enskilda människor. Filmen Mette´s Voice är Katrines första berättelse från det psykiatriska fältet och berättad från någon som kommer från ”utsidan”.

david cohenDavid Cohen är professor i Social Välfärd vid Luskin School of Public Affairs of University of California, Los Angeles. Han har studerat psykofarmakas livscykel och dess användning och effekter i sammanhang som avser såväl enskilda individer som samhälleliga processer. Han är också intresserad av effekterna av medikaliseringen i vår kultur och betydelsen av tvång inom den psykiatriska vården. Han har undervisat i Kanada, Frankrike och USA. Hans senaste bok, som medförfattare, är Mad Science: Psychiatric Coercion, Diagnosis, and Drugs (2013).

AnneAnne Cooke är klinisk psykolog från Storbritannien. Hon är redaktör för den nyligen publicerade rapporten från Brittiska Psykologförbundet “Understanding Psychosis and Schizophrenia: Why people sometimes hear voices, believe things that others find strange, or appear out of touch with reality and what can help”. Anne är huvudlärare och ledare för doktorandprogrammet i klinisk psykologi vid Canterbury Christ Church University, UK. Hon har i många år arbetat som verksamhetsledare inom psykiatrin och med psykiatriska hälsoteam. Anne menar att vi måste ändra hela vårt sätt att tänka kring det omtvistade området psykisk hälsa.

LauraLaura Delano kallar sig ”psychiatric liberation activist”, och är författare och samhällsdebattör. Hon skrevs in i det psykiatriska vårdsystemet som trettonåring och flydde från det fjorton år senare, efter att hon snubblat över Robert Whitakers bok, Anatomy of an Epidemic (på svenska Pillerparadoxen). Idag arbetar Laura med människor som vill frigöra sig från psykiatriska diagnoser och psykofarmaka samt med grupper som vill bygga alternativ till det psykiatriska systemet. Hon är redaktör, konsult, och filmfestivalarrangör på Mad in America och bor nära Boston, Massachusetts, där hon grundat en stödgrupp för personer som trappar ner och slutar med psykiatriska mediciner.

Jacqui Dillon headshot (2)Jacqui Dillon är föreläsare, författare och aktivist. Hon har föreläst och publicerat artiklar världen över om trauma, psykos, dissociation och återhämtning. Jacqui är nationell ordförande för Hearing Voices Network i England, hederslektor i klinisk psykologi vid University of East London, hedersforskare på School of Medicine, Pharmcy and Health, Durham University och gästforskare vid The Centre for Community Mental Health, Birmingham City University. Jacqui är också en rösthörare.

MetteMette Ellingsdalen är norsk människorättsaktivist. Hennes arbete är inriktat på att stoppa diskriminering av personer med psykosociala funktionshinder och främja grundläggande rättigheter och mänsklig värdighet. Mette var 22 år första gången hon blev inlagd på psykiatrisk avdelning. Under de kommande 13 åren, ordinerades hon över 25 olika psykiatriska mediciner och fick flertalet elchocker. Hennes försök att påpeka skadliga effekter av behandlingarna möttes med likgiltighet av ett system som mer handlade om makt än om sanning och kunskap. Från 2007 till 2014 var Mette ordförande för brukar/överlevande organisationen We Shall Overcome (WSO) i Oslo. För närvarande leder hon WSO:s människorättsgrupp.

Annica engström2Annica Engström, Master of fine arts, designer, projektledare och föreläsare, arbetar sedan flera år som uppdrags- och projektansvarig på Stiftelsen Gyllenkroken i Göteborg. Bland annat driver hon organisationens kreativa utvecklingsprojekt. Annica arbetar aktivt för att bidra till förändring av attityder och ökad förståelse kring psykisk funktionsnedsättning i dagens samhälle. Genom att producera utställningar, föreläsningar, film, böcker och tidningar arbetar hon för att förmedla kunskap både till yrkesverksamma och till en bred allmänhet.

nr4

Eugene Epstein, PhD, MSW 
Lothar Duda, Dipl.-Psych.
 Manfred Wiesner, Dipl.-Psych.

Eugene, Manfred och Lothar har mycket gemensamt: Alla tre är psykologer och praktiserande psykoterapeuter i Tyskland, med lång erfarenhet som föreläsare, handledare och praktiker. De har en kritisk hållning gentemot konventionell psykiatri och ökande läkemedelsutskrivning av psykofarmaka. De ifrågasätter ”det terapeutiska tillståndet” vilket för dem handlar om den utbredda och ständigt ökande användningen av ett terapeutiskt språk och vokabulär för att beskriva människan och alla aspekter av våra normala liv, eller med andra ord, att patalogisera det så kallade vanliga livet. De tre har varit kollegor och vänner i många år och delar en stark dragning till socialkonstruktionistisk teori tillsammans med en kärlek för film. De ser psykiatriska diagnoser snarare som oestetiska och ohjälpsamma vokabulärer vid lidande samt psykofarmaka och tvångsbehandling som onödiga insatser i ett samhälle som sätter föga värde på mänskliga relationer. De använder filmmaterial från en rad olika källor, de bjuder in betraktaren i ett nytt tänkande om en eventuell post-terapeutisk tid.

bob FossBob Foss var en av de första förespråkarna för den Laingianska Existentiella Fenomenologin i Skandinavien, vilken kraftigt kritiserar den existerande psykiatrin. Han tog med sig denna övertygelse i sitt yrkesliv som filmare och manusförfattare. Han är regissör till Philadelphia Network och författare till boken Film Making – Narrative and Structural Techniques samt har skrivit ett flertal filmmanus. Han är för närvarande redaktör för Søkelyset, en tidning publicerad av den norska brukarorganisationen We Shall Overcome.

EliasHersi4Elias Hersi bor i Göteborg. Han är poet och musiker, spelar främst blues och hip hop, och hans största dröm är att bli idrottslärare eller musiklärare. Han vill fortsätta sin utbildning och ta igen alla år han missat på grund av det han drabbats av i livet. Elias säger ”Nu mår jag bättre och önskar alla barn och vuxna i världen ett bra liv och god hälsa. Jag hoppas också att min film, Elias Änglar & Demoner, kan hjälpa er som den har hjälp mig. Filmen var en tung börda att bära och om man inte själv kan lasta av sig det tunga då måste man våga be om hjälp, tveka inte en sekund!”

Pontus HjorténCarl Pontus Hjorthén är en svensk filmregissör och skådespelare. I sin barn- och ungdom spelade han son till sin fars rollkaraktär Willy Strid i TV-serien Hem till byn. Han har i många år bott i Spanien men bor numera åter i Sverige. I samarbete med Martin Jönsson har han gjort flera filmer, bland annat Mari Carmen España, Tystnadens slut (2008), Hemligheten (2009), som berättar om Carl-Ivar Nilssons liv, och Fotbollens sista proletärer (2011), om IFK Göteborgs framgångar på 1980-talet. Hans film Ett nytt liv (2014) handlar om Inge Schiöler och Göteborgskoloristerna.

CarinaHakanssonCarina Håkansson grundade Familjevårdsstiftelsen 1987. Hon kommer under hösten 2015 att skapa Stiftelsen Det Utvidgade Terapirummet för att via terapeutisk praxis, forskning och folkbildning/kunskapsutbyte placera psykoterapi där det hör hemma; i ett socialt, politiskt, kulturellt och relationellt sammanhang. Carina är legitimerad psykoterapeut och PhD i psykologi. Han har skrivit flertalet artiklar och tre böcker.

PeterPeter Kinderman är professor i klinisk psykologi. Han är chef för Institutet för Psykologi, Hälsa och Samhälle vid Universitetet i Liverpool. Institutet bedriver världsledande forskning inom områdena välbefinnande och folkhälsa samt forskning om psykisk hälsa och tillämpad psykologi. Peter är ordförande för Brittiska Psykolog Förbundet och medförfattare till deras senaste rapport “Understanding Psychosis and Schizophrenia: Why people sometimes hear voices, believe things that others find strange, or appear out of touch with reality and what can help”.

lars lejringLars Lejring är frilansjournalist med fokus på människors sociala och emotionella livsvillkor. Han arbetar med en rad olika uttrycksformer; det skrivna ordet, radiomediet, fotografi och film. Han är regissör till filmen Samtal med Barbro Sandin och har gjort dokumentärfilm om det som kallas schizofreni för Sveriges Television och skrivit böcker på samma tema. Lars Lejring har även en bakgrund som tecknare och målare.

HannaHanna Lundblad-Edling arbetar på Familjevårdsstiftelsen som socialarbetare och psykoterapeut och är också projektledare för filmfestivalen Driving Us Crazy. Hanna har skrivit boken Nine Lives – Stories of Ordinary Life Therapy (2014) publicerad av Mad in America Books. Hanna har en bakgrund som skådespelare, konstnär och keramiker.

Nina_NorénNina Norén har arbetat som skådespelare sedan 1978. Hon är utbildad både i fysisk experimentell och traditionell teater. Nina undervisar skådespelare och regisserar på flertalet teaterskolor i Sverige och internationellt. År 2005 startade hon och regissör Sara Larsdotter den oberoende teatergruppen Teater InterAkt. De har skapat en pjästrilogi som speglar grupper vars röster sällan hörs i samhället och som lätt kan gömmas och glömmas bort. Deras pjäs Songs from the Silent Voice är en av dessa. Som barn i en mycket svår familjesituation fann Nina räddningen i konst. Hon tror på teatern som en helande kraft för individen och samhället

daniel mackler_photoDaniel Mackler är regissör till flertalet dokumentärfilmer om att läka från psykos utan mediciner, bland annat ”Open Dialogue”, ”Healing Homes” och ”Take These Broken Wings”. Dessa filmer har blivit översatta till drygt 20 språk och har visats över större delen av världen. Daniel har också under mer än tio år arbetat som psykoterapeut i New York City.

Terry MCMahonManusförfattaren och regissören Terry McMahons debut ”Charlie Casanova” tilldelades bästa regidebut på The Galway Film Fleadh och distribuerades av Studio Canal. Hans uppföljare ”Patrick´s Day” tilldelades Directors Guild of America Finders Series Award, Grand Jury Prize på Woodstock Film Festival, bästa film på The Galway Film Fleadh, publikpriset på The Cork Film Festival och tre irländska film- och televisionsutmärkelser. McMahon har föreläst på Trinity College Dublin, The National Film School, John Huston Film School och Casa del Cinema i Rom.

Åsa MobergÅsa Moberg är författare, översättare och samhällsdebattör. Hon tänkte bli textilkonstnärinna men blev våren 1968 av en slump kolumnist i Aftonbladet vilket varade till 1980. Åsa Moberg medverkar i bland andra Helsingborgs Dagblad, M Magasin och Dagens Samhälle. Hon har skrivit 21 böcker, bland andra Simone och jag (1996), och Adams bok (1999), en bok om ett liv med diagnosen bipolär sjukdom, tillsammans med Adam Inczèdy-Gombos. Hon var ingen Florence Nightingale – Människan bakom myten (2007) är en annan uppmärksammad titel. Den senaste boken är Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten – En bok om kärnkraft som utkom 2014.

Suzanne OstenSuzanne Osten är regissör, filmmakare och teaterledare. Hon var konstnärlig ledare för den banbrytande barnteatern Unga Klara i Stockholm mellan 1975 till 2014. Suzanne är barnfilms ambassadör utnämnd av Svenska Filminstitutet. 2014 satte Suzanne upp I Annas Garderob på Göteborgs Stadsteater. Pjäsen är skriven av Ann Sofie Barany och handlar om barn och psykoanalys. Suzanne arbetar nu med filmen Flickan, Mamman och Demonerna

John READEfter 20 år som en klinisk psykolog och chef inom psykiatrin i Storbritannien och USA, utbildar professor John Read psykologer och forskare vid universiteten i Auckland, Nya Zeeland och Liverpool, England. Han har publicerat över 120 artiklar i första hand om sambandet mellan livssvårigheter och psykos. John forskar även på relationen mellan stigma och den biologiska förklaringsmodellen om orsakerna till psykiska svårigheter och dess kopplingar till läkemedelsindustrin. John Read sitter i ledningsgruppen för International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis (www.isps.org). Hans senaste bok är Models of Madness (2013) som han skrivit med Jacqui Dillon.

OlgaOlga Runciman är psykolog och en psykiatrins överlevare, psykiatrisjuksköterska och rösthörare. Hon överbryggar dessa två motsatta världar som ändå aldrig tycks mötas. Olga är aktivist som kräver mänskliga rättigheter för de förtryckta i psykiatrin. Hon arbetar för att skapa plats för de röster som traditionellt sett aldrig hörs, nämligen de som kallas ”allvarligt psykiskt sjuka”, för att en meningsfull förändring skall kunna ske både inom och utanför psykiatrin. Hennes mål är att psykiatrin blir en av många möjligheter men utan befogenheten att använda tvång

Haakon SandoyHaakon Sandøy, filmregissör från Norge. Utbildad i film- och teaterregi i Polen. Debuterade som spelfilmsregissör med Vesaas filmatisering Brannen (1973). I filmen Dagny (1977) gav Lise Fjeldstad ett levande porträtt av Dagny Juell i 1890-talets Berlin, Kristiania och Krakow. Änglar i Snön (1982) efter en roman av Ketil Bjørnstad. Av Haakon Sandøys många dokumentärfilmer bör nämnas: Warszawa-Etyder ’69 (1969), Hållplats Mot Friheten (1984). För Ditt Eget Bästa (1997) och Makt och Mening/Force Against Conviction (2001) om Arnold Juklerød och hans kamp mot psykiatrin som tillsammans med kortfilmen De Vita Frackarna (2001) är delar av filmprojektet Kriget mot Känslolivet. Sandøy arbetar just nu med dokumentärfilmen Tvång och Frihet

Dylan Tighe  Credit Ros KavanaghDylan Tighe’s debut album Record, inspirerad av hans egna upplevelser av känslomässigt lidande och av det psykiatriska systemet, gavs ut 2014 och fick stor uppmärksamhet. Han har arbetat som skådespelare och regissör och vann the Irish Times pris för bästa teaterproduktion 2010. Dylans radiopjäs för den Irländska publicservicekanalen RTÉ, där låtar från albumet RECORD ingår och där han utmanar den vetenskapliga synen på psykisk hälsa, var nominerad till Prix Europa. Han har nyligen bidragit med ett kapitel med titeln ”Start Making Sense” i boken Madness, Psychiatry and Performance som publiceras av bokförlaget Palgrave, London. Foto: Ros Kavanagh

whitakerRobert Whitaker har skrivit fyra böcker varav två berättar om psykiatrins historia. Discover Magazine beskrev hans första bok, Mad in America: Bad Science, Bad Medicine and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill, som en av de bästa vetenskapliga böckerna 2002. Hans senaste bok Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America vann undersökande reportrar och redaktörers bokpris för bästa undersökande journalistik 2010, och har översatts till flertalet språk däribland svenska, norska och danska. Han är även grundare av webbplatsen madinamerica. com, som innehåller nyheter, bloggar och forskning från en internationell grupp människor intresserade av att förändra psykiatrin.

Lucy WinerEmmy-nominerade dokumentärfilmaren Lucy Winer har gjort filmer om sociala frågor i över 30 år. Hennes beslut att återvända till Kings Park var impulsivt och starten för en 11 år lång odyssé i ett försök att sluta fred med sitt förflutna och den institution som en gång begränsade henne och sedan dess fortsatt att hemsöka henne. Lucy Winer har producerat filmen Kings Park tillsammans med sin livspartner Karen Eaton och säger att arbetet med filmen medfört ”gåvor som jag aldrig hade kunnat föreställa mig.”