Om Mad in America

Mad in America, Inc. är ett forum för de som är intresserade av nytänkande om psykiatri och psykisk hälsa.

madinamerica.com redovisas rapporter om nya vetenskapliga rön, videointervjuer och bloggar från människor med upplevd erfarenhet av psykiatriska diagnoser och behandling, familjemedlemmar, psykiatriker, psykologer, socialarbetare, aktivister, advokater och journalister.

Mad in Americas skribenter delar en övertygelse om att dagens psykiatriska vård behöver förbättras och många skulle hävda att den helt skulle behöva förändras.