Om festivalen

duc

Det är något som inte stämmer…

Mänskliga dilemman och reaktioner på svåra livssituationer definieras alltmer som psykisk ohälsa och psykisk sjukdom med stora konsekvenser för såväl den enskilda människan som för samhället i stort. Psykiatriska diagnoser har flerfaldigt fördubblats under ett tiotal år och alltfler nya tillkommer. Ett skenande antal sjukskrivningar som antas ha ett samband med detta. En lavinartad ökning av psykofarmaka som skrivs ut, speciellt till barn och unga utan tillräcklig kunskap om dess påverkan för såväl kropp som själ. En starkt växande marknad vad gäller psykofarmaka. Detta tillsammans skapar en stor oro -ska det verkligen vara så här?

Vår internationella filmfestival presenterar motbilder till de beskrivningar vi dagligen ställs inför som om de vore sanningar. Under festivalen beskrivs erfarenhet och aktuell forskning som fokuserar på det mänskliga mötet, relationen och sammanhangets avgörande betydelse. Samt inte minst sociala och politiska faktorer som påverkar såväl enskilda människor som samhällsutveckling.

Den 16-18 oktober 2015 inbjuder Familjevårdsstiftelsen i samarbete med MadinAmerica till några starka och kunskapshöjande dagar med filmer, föreläsningar, erfarenhetsutbyte, forskning, teater och musik.

Varmt välkomna!