Healing Homes

healing homes daniel

Daniel Mackler har blivit en allierad och viktig person på vårt arbete, och hans film om Familjevårdsstiftelsen har ytterligare utvidgat vårt nätverk och påmint oss om betydelsen av att tillsammans med andra finna alternativ till den dominanta psykiatriska modellen.

Dokumentärfilmen Healing Homes beskriver genom Macklers kameralins Familjevårdsstiftelsen och några av alla dem som är delaktiga, den fokuserar speciellt på de människor som har erfaret såväl psykiatriska diagnoser som psykiatri. Filmen visar hur det vanliga livet, kärlek och hängivenhet kan vara högst väsentligt då livet står på spel, men den visar också vad som krävs av oss alla var och en i det gemensamma åtagandet.

Mackler har rest världen över de senaste fem åren och mött otroligt många människor, de som kallas patienter, psykoterapeuter, psykiatriker, sjuksköterskor, forskare, och så kallat vanliga människor. Vi är hedrade och glada över att han bestämde sig för att göra en film om våra gemensamma ansträngningar, tvivel, övertygelser, erfarenheter, drömmar och visioner. Han kommer att ”hänga runt” under festivalen- och välkomnar er till små samtal. Ta vara på den möjligheten!

Läs mer om filmen här.

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone