There is a Fault in Reality

Fault in Reality DVD cover - with award

Regi Tom Cotton, 2014, UK

Ungefär 1% av Englands befolkning lider av något som kallas schizofreni, men det tycks råda stor oenighet om vad det innebär, vad orsaken är och hur det ska behandlas. Trots tusentals forskningsstudier är det mycket sällsynt att du, som har blivit diagnosticerad med denna ”sjukdom” blir tillfrågad om dina egna erfarenheter och upplevelser – dessa anses inte vetenskapligt relevanta.  Motsägelser i alla dessa vetenskaliga rapporter reser en väsentlig fråga; om ”schizofreni” betraktas som bristande verklighetsuppfattning, hos vem ligger i så fall bristen?

I sin film ”There is a Fault in Reality” undersöker Tom Cotton, författare, filmare och psykoterapeut, tre personers berättelser – Jon, Peter och Jacqui – som alla med olika resultat kämpat med det som kallas ”schizofreni”. Genom dem får vi en detaljerad inblick i ”schizofreni” som har få likheter med det vi tror att vi vet. När deras olika berättelser träder fram visar det sig att deras inre röster var och en har en tydlig mening och identitet som är allt annat än ”galna”.

Läs mer:

www.tigerlilyfilms.com

www.hearing-voices.org


“This is one of the most important films ever made about psychosis.”

- Professor John Read, prisbelönt forskare och medförfattare till böckerna Models of Madness och Prejudice and Schizophrenia

“A moving and informative film about ‘schizophrenia’… a real stigma buster.”

Richard Bentall,  flerfaldigt belönad författare av böckerna Madness Explained och Doctoring the Mind