Samtal med Barbro Sandin

barbro 3

Journalist och filmare Lars Lejring berättar om sin film: Samtal med Barbro Sandin.

”2004 gjorde jag denna film som porträtterar Barbro Sandin, vårt lands kanske mest omskrivna och stridbara psykoterapeut för människor med extrema inre tillstånd. Hon är också den enda svenska terapeuten som är väl känd utanför vårt lands gränser.

Barbro Sandin, som numera är pensionerad från aktivt arbete med patienter sedan många år, blev riksbekant under 70-talet, då hon i aktiv handling kraftfullt ifrågasatte den då förhärskande synen på människor med diagnosen schizofreni. De ansågs i princip obotliga, sedan de inlett sina ”karriärer” som tröstlösa korridorhasare på våra mentalsjukhus.

Innan filmen blev till hade jag träffat och lärt känna Barbro Sandin vid ett flertal tillfällen i samband med olika journalistiska arbeten. Bland annat hade jag henne med som sakkunnig i samband med två dokumentärer om psykiatriska diagnoser som jag gjorde för SVT 1997. Hon finns också med i ett kapitel i boken ”Leva med schizofreni – vård och rehabilitering”, som jag skrev på uppdrag av Schizofreniförbundet.

Min utgångspunkt inför filmen, var att Barbro skulle få tala till punkt om sitt liv och sina professionella erfarenheter. Det ursprungliga materialet består av sex timmars inspelade band. Ur detta material klippte jag fram en berättelse på 37 minuter.

Inspelningarna gjorde vi i hennes hem i Lerum, utanför Göteborg och på Walla vårdhem i Ludvika, Barbros arbetsplats under många år.”