Healing Homes

healing homes

Healing Homes är en dokumentärfilm av Daniel Mackler som beskriver arbetet på Familjevårdsstiftelsens i stort, och speciellt om verksamhetens arbete med människor som tidigare varit patienter inom psykiatrin. I en tid av livslånga psykiatriska diagnoser och psykofarmaka-cocktails beskriver Macklers film en organisation som hjälper människor att läka från psykoser utan mediciner. Familjevårdsstiftelsen som grundades för mer än 25 år sedan arbetar med familjehem där människor som inte blivit hjälpta av den traditionella psykiatrin bor en tid av sitt liv för att läka och för att hitta en ny väg i livet.

Familjehemmen väljs inte utifrån att de är experter på psykiatri utan snarare det motsatta, de väljs utifrån sin medkänsla, stabilitet och önskan att bidra. De som kommer för att bo i ett familjehem stannar som oftast ett eller två år och blir en del av familjen och deras vardag. Psykoterapeuterna inom verksamheten erbjuder psykoterapi, handledning till familjehemmet och möten som involverar alla inblandade.

Filmen Healing Homes väver samman intervjuer med klienter, familjehem och med de som arbetar i organisationen. Filmen är visionär i det att den visar på möjligheten att läka utan psykofarmaka i en icke psykiatrisk miljö.