Force Against Conviction

Force

Regi Haakon Sandøy, Norge

Filmen startar med Arnold Juklerøds begravning, en man som var inlagd på Gaustad mentalsjukhus i Norge mot sin vilja och som vägrade att lämna sjukhuset innan hans diagnos togs bort ur journalen.
Juklerød hade varit politiskt aktiv i en lokal protest mot att byskolan skulle läggas ner. Han anklagade utbildningsministeriet för att ha brutit mot grundskolelagen i beslutet att stänga skolan. Han valdes till ordförande i kommittén för att bevara den lokala skolan fast han själv egentligen inte ville ha detta uppdrag. Hans engagemang ledde till att han togs in på Gaustads mentalsjukhus.

Arnold Juklerød hölls mot sin vilja under flera år på Gaustad och blev neddrogad med injektioner och tabletter. Slutligen lyckades han bevisa att stängningen av skolan var mot lagen och att han haft rätt hela tiden.

Frågor som följer av denna händelse är: Kan du bli inlåst utan rättssal, domare eller jury? Kan du lagligt hållas borta från allt som håller dig kärt – kärleken, dina känslor och din egen framtid? Denna film undersöker en ”normal” användning av våld och kontroll i det moderna samhället – hur psykiatrin ger tung medicin och psykiatriska diagnoser som stigmatiserar, segregerar och leder till ett förnekande av grundläggande mänskliga rättigheter.

Fallet Juklerød handlar därmed om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vi kan inte begå våld mot människor på grund av deras idéer och övertygelser.