De verkliga orsakerna till galenskap: Att skapa ett paradigmskifte

john

Föredrag av Professor John Read

Den psykiatriska vården och forskning har under flera decennier dominerats av ett förenklat, reduktionistiskt fokus på biologiska fenomen, med minimal hänsyn till sociala sammanhang inom vilka gener och hjärnor oundvikligen fungerar. Denna ”medicinska modells” ideologi, entusiastiskt stödd av läkemedelsindustrin, har varit särskilt stark när det gäller psykos, där det har lett till en oberättigad och skadlig pessimism om möjligheten till återhämtning.

Detta korta föredrag kommer att sammanfatta belägg för att höra röster och att vara paranoid ofta är begripliga reaktioner på händelser i livet, inte symptom på en imaginär ”sjukdom”. John Read kommer också att diskutera om vi kommer något närmare det paradigmskifte som så många längtar efter.