Att ändra berättelsen: Det engelska psykologförbundets rapport ’Understanding Psychosis and Schizophrenia’

anne peter talkNY

Samtal med Anne Cooke och Peter Kinderman

Anne är redaktör och Peter är en av författarna till det engelska psykologförbundets banbrytande rapport ”Understanding Psychosis and Schizophrenia: why people sometimes hear voices, believe things that others find strange, or appear out of touch with reality, and what can help”,  som har fått stor uppmärksamhet i media och debatter. Den är skriven av en grupp med 25 kliniska psykologer från åtta brittiska universitet och från hälso- och sjukvården, tillsammans med människor som själva har upplevt psykos.

Rapporten ger en lättillgänglig översikt över det aktuella kunskapsläget och dess slutsatser har djupgående konsekvenser både för hur vi förstår ”psykisk sjukdom” och för den framtida psykiatrin. Anne och Peter kommer att tala om motivationen bakom rapporten, reaktionerna den har mottagit och redogöra för huvudbudskapet.

Peter Anne

Understanding Psychosis and Schizophrenia

Ladda ner rapporten här.