Biljetter

Biljetter säljs av Stora Teatern. Beställ din biljett här.

I biljettpriset ingår tre välfyllda festivaldagar, mingel och filmclub.

Biljettpriser:

1 200 kr när du betalar själv

2 400 kr när din arbetsplats/ditt företag betalar

Hjälp någon att gå på filmfestivalen!

Vår förhoppning och vision är att Driving us Crazy filmfestival ska vara början på en ny era och bidra till en mer balanserad och rättvisande beskrivning av det som kallas psykisk ohälsa. Hjälp oss att realisera denna vision.

Deltagare från hela tolv olika länder innebär kostnader, trots att alla våra gäster är ytterst blygsamma då det gäller arvoden. Vi som arrangerar festivalen arbetar till stora delar ideellt och ändå räknar vi med en ekonomisk förlust.

Vi vill inte att någon ska behöva stanna hemma under Driving us Crazy filmfestival på grund av ringa ekonomi. Därför behöver vi din hjälp för att samla ihop till ett ekonomiskt bidrag till de som inte har råd att betala hela biljetten själva.

Vill du bidra, sätt in valfri summa på nedanstående bankkonto:

Bankgironummer: 718-8782
Iban-nummer: SE3550000000050371057566
Bic: ESSESESS

Glöm inte märka betalningen med “fond” och ditt för- och efternamn så vi vet vem pengarna kommer ifrån.

Varje krona räknas. Du kan göra skillnad.

Vem kan ansöka om bidrag till sin biljett?
Vem som helst med intresse för, har egen erfarenhet av eller har mött i närståendes liv det som kallas för psykisk ohälsa. Skicka ett mail med din ansökan till info@drivinguscrazy.se

Familjevårdsstiftelsen är en politiskt och religiöst obunden icke-vinstdrivande verksamhet.