Avslutning och början på…

Whitaker

Vi är väldigt glada att Robert Whitaker är del av vår filmfestival. Whitaker är en ovanligt modig och passionerad människa som gjort mer avtryck än de flesta vi känner. Det är detta extra engagemang som behövs för att göra de stora skillnaderna.

Många menar att Robert Whitaker har lyckats med det som inte vare sig praktiker, forskare, tidigare patienter eller media gjort- att med noggrannhet och uthållighet samla och förmedla data samt aktuell forskning världen över. Whitaker visar på något annat än det som vanligtvis presenteras om psykofarmaka och psykiatrisk behandling. Hans arbete har lett till faktiska förändringar både inom psykiatrin och inom forskarvärlden.

Robert Whitaker kommer att summera filmfestivalens dagar och visa mot en framtid i vilken vi alla har en uppgift – att ta ett allvarligt snack med oss själva, med vår läkare, med kollegor och vänner om hur vi gör mot och talar om oss själva och varandra. Vi har ett ansvar i att ta reda på mer för att tillsammans skapa förutsättningar för samhälleliga förändringar.

Ditt deltagande i denna filmfestival gör skillnad!

Läs mer om Robert Whitakers framträdande här.

Share:Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone